PERSOONLIJKE RECONNECTIE®

‘Opnieuw Verbinden’
De intentie van de Persoonlijke Reconnectie is om ons terug te brengen in onze oorspronkelijke verbinding met het universum. In oude geschriften, waaronder de Bijbel, wordt melding gemaakt dat er in het verre verleden een periode was dat ‘Godenzonen en dochteren’ op de aarde leefden. De meridiaanlijnen, ook wel acupunctuurlijnen genoemd die in en om ons lichaam aanwezig zijn, waren in die tijd verbonden met een energetisch netwerk dat onze planeet omringt. Dit netwerk is weer verbonden met een onmetelijk groter netwerk, het universum. In de tijd van Lemurië  en Atlantis werden wij losgekoppeld van dit netwerk en zijn er van de 12 DNA strengen die wij oorspronkelijk hadden nog slechts 2 actief en wetenschappelijk in kaart gebracht.

Recentelijk is vanuit verschillende bronnen (her)ontdekt hoe men nieuwe energetische lijnen, ook wel áxiatonale’ lijnen genoemd, kan activeren om ons weer af te stemmen op het trillingsniveau en de frequenties van het hierboven genoemde netwerk. De axiatonale lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde parallel-dimensionaal circulatiesysteem, dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijk lichaam. Bij een Persoonlijke Reconnectie worden deze lijnen geactiveerd, waardoor met het universum weer een uitwisseling van licht en informatie mogelijk gemaakt wordt. Dit houdt tevens in het opnieuw verbinden van onze DNA strengen.

Dr. Eric Pearl was de eerste die bovengenoemde ontdekking naar een groter publiek bracht. In het boek ‘The book of knowledge, Keys of Enoch door prof. J.J. Hurtak worden de verdere basisprincipes beschreven. Voor meer informatie over Dr. Eric Pearl, klik hier.

Een Reconnective Healing is al een bijzondere ervaring, maar het ontvangen van een Persoonlijke Reconnectie is echt een uitzonderlijke ervaring. Een Persoonlijke Reconnectie is iets dat je eenmaal in je leven meemaakt. Het is een levensveranderende ervaring en geeft een enorme impuls aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Een Persoonlijke Reconnectie bestaat uit twee sessies die kort na elkaar plaatsvinden (minimaal na een tussenpose van 1 nacht en maximaal na een tussenpose van 3 nachten).

De prijs is overal gelijk en bedraagt € 333,- (voor beide sessies). Dit bedrag benadrukt het getal ‘3’, dat zowel in de spirituele wereld, in de natuur en in vele religies staat voor eenheid.

 

info@healing-reconnection.nl