WIE IS DR. ERIC PEARL?

Internationaal erkend healer Dr. Eric Pearl was te gast in vele televisieprogramma’s, sprak op uitnodiging voor de Verenigde Naties en in vele tijdschriften, waaronder de New York Times, is verslag gedaan van zijn trainingen. Als dokter had Eric twaalf jaar lang een zeer succesvolle chiropraktijk tot op een dag zijn patiënten vertelden dat ze zijn handen op hun lichaam voelden zonder dat hij hen fysiek aanraakte. Al snel rapporteerden patiënten miraculeuze genezingen van kanker, AIDS gerelateerde ziektes, epilepsie, ME, multiple sclerosis, reuma, arthritis, geboorteafwijkingen en andere serieuze aandoeningen. Dit gebeurde allemaal als Eric zijn handen bij hen
hield en dit gebeurt nog steeds op dezelfde wijze.

Naast Eric’s eigen bestseller The Reconnection: Heal others, Heal yourself
(De Reconnectie, Heel anderen, Heel jezelf, uitgeverij Petiet), zijn verslagen van healingen van zijn patiënten in zes boeken verschenen,

Inmiddels is er voor het werk van Eric Pearl ook een brede interesse ontstaan vanuit de wetenschappelijke hoek en ziekenhuizen: UCLA, de universiteit van Minnesota, de universiteit van Arizona, University of Miami Medical School en diverse anderen. Eric woont in Los Angeles, Californië en reist 45 weken van het jaar de wereld rond, van Japan tot Engeland, van Zuid-Afrika tot Roemenië, om het licht en de informatie van The Reconnection over te brengen aan hen die het beleven willen. Hij leert hoe men dit nieuwe en allesomvattende spectrum van heling-frequenties kan activeren en gebruiken. Alle bestaande energie-healings en technieken worden volgens Eric met deze nieuwe werkzame energieën ver overstegen. Momenteel heeft hij meer dan 30.000 Reconnection practitioners wereldwijd opgeleid.

Voor meer informatie zie www.thereconnection.com

 

 

info@healing-reconnection.nl